สุนทร จันทร์ประทุม-พี่เล็ก  (M1) ร้านการแฟจัสมินคอฟฟี่

จิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล-พี่เตี้ยง (M1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประภารัตน์ ชัยจีระธิกุล-พี่เจนนี่ (M1) พี่เจนนี่(M1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เปี่ยมพล-พี่เปี่ยม (M5) บ้านเปี่ยม หาดใหญ่บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง

เกชาศักดิ์ ลิ้มไส้หั้ว-พี่เอ (M6) โรงงานผลิตน้ำดื่ม เอสเฟรชดริ้งกิ้งวอเตอร์ จ.ตรัง

รวิศ คำหาญพล (M7) ขนมเปี๊ย แม่บุญเรือน

คลอปิติ วัฒนา (M10) ชานายพัน

มาเรียม ค่ายคำ-พี่มาเรียม (M10) ร้านพี เอ็น การค้า

กนกวรรณ แสงศิริ-พี่กัน (M10) เขื่อนเพชรรีสอร์ท

วรายุทธ จันทร์พราหมณ์ (M10) ธุรกิจซ่อมเคาะพ่นสี-ตัวถังรถยนต์

ประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ-พี่กฤษณ์(M10) โรงงานน้ำเเข็งหลอดคลองเเงะ

ศุภวัฒน์ เริงเรียง-พี่อ้น (M12) ร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน