คลิ๊ก 

รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (มคอ.3)

ปฏิทินการศึกษาของ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (คลิ๊กที่นี่)

กำหนดการสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง (ดาวน์โหลดตารางเรียน คลิ๊ก)

 

MIM Time table ประจำภาคการศึกษาที่่ 2/2560                  (ปรับปรุงเมื่อ 29/04/61)