รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (มคอ.3)

ปฏิทินการศึกษาของ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กที่นี่)

กำหนดการสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง (ดาวน์โหลดตารางเรียน คลิ๊ก)

 

MIM Time table ประจำภาคการศึกษาที่่ 1/2561                 (ปรับปรุงเมื่อ 28/08/61)