งาน MIM สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (งดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)

งาน MIM สัมพันธ์ ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

ประกอบด้วย

- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ MIM 12 เป็นผู้รับผิดชอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. จัดที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. 

- กิจกรรมงานเลี้ยง (ตอนกลางคืน) MIM 11 เป็นผู้รับผิดชอบ จัดที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ หาดใหญ่ เวลา 18.00 - 22.30 น.

 

 

งาน MIM สัมพันธ์ ครั้งที่ 10  วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 

ประกอบด้วย

- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ MIM 11 เป็นผู้รับผิดชอบ เวลา 10.00 - 12.00 จัดที่คอหงษ์อารีน่า

- กิจกรรมบริจาคเงินและมอบตู้เสื้อผ้าสำหรับคนตาบอด MIM 11 เป็นผู้รับผิดชอบ  เวลา 13.00 - 15.00 ณ โรงเรียนคนตาบอดสากล

- กิจกรรมงานเลี้ยง (ตอนกลางคืน) MIM 10 เป็นผู้รับผิดชอบ จัดที่ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ เวลา 18.00 - 22.30 น.

 

 งาน MIM สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

ประกอบด้วย

- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (ตอนกลางวัน)  MIM 10 เป็นผู้รับผิดชอบ
  เวลา 9:00-12:00  จัดที่ คอหงษ์อารีน่า
 
- กิจกรรมงานเลี้ยง (ตอนกลางคืน) MIM 9 เป็นผู้รับผิดชอบ 
  เวลา 18:30-22:30 จัดที่ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ 

  

งาน MIM สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 

ประกอบด้วย

- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (ตอนกลางวัน)  MIM 9 เป็นผู้รับผิดชอบ
  เวลา 9:00-12:00  จัดที่ คอหงษ์อารีน่า
 
- กิจกรรมงานเลี้ยง (ตอนกลางคืน) MIM 8 เป็นผู้รับผิดชอบ 
  เวลา 18:30-22:30 จัดที่ โรงแรมคริสตัล (ตรงข้าม Central Festival)
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่
ที่ ปีการศึกษาที่รับเข้า ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
1 2555 (M8) นายพัฒนิศ มานีวัน ผศ.คำรณ พิทักษ์
2 2556 (M9) น.ส.กนกวรรณ ชูโชติ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว
3 2556 (M9) นายภาณุวัฒน์ สาระพร รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์
4 2556 (M9) นายมนตรี พรหมศิลา รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์
5 2557 (M10) นายประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา
6 2557 (M10) นายวรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์
7 2557 (M10) นายอนุรักษ์ บุญมาก ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
8 2554 (M7) นางสุชาปรี เฝื่อคง รศ.วนิดา รัตนมณี
9 2554 (M7) นายภาณุมาศ ข่ายม่าน ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา
 

 
- mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558  สถานที่จัดงาน โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
 
- mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 6
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 สถานที่จัดงาน โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเตล
 
- mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 5
วันที่ 7 กันยายน 2556 สถานที่จัดงาน ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า
 
 
- mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 4
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์
 
mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ โรงแรมหาดใหญาพาราไดส & รีสอร์ท
 
mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 11 กันยายน 2553 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ 
mim สัมพันธ์ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมหาดใหญาพาราไดส & รีสอร์ท