การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 (MIM 17)

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ระบบประชุมออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM17

-------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 (MIM 16)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ห้องคอมฯ 4 และโรงแรมคลิสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM16

-------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 และ 2561 (MIM 14 + MIM 15)

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM14 + MIM 15

-------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (MIM 13)

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ สงขลาคีรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM13

-------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 (MIM 12)

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ชคะมาศรีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM12

-------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (MIM 11)

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ ฟ้าใสรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM11 

-------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 (MIM 10)

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2558 ณ อ่าวไทยรีสอร์ท อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM10

 -------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (MIM 9)

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 ณ สปริงวิลล่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM9

 ------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 (MIM 8)

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2555 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM8

 ------------------------------------------------------------------------------------

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 (MIM 7)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ เลตรังรีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ MIM7

------------------------------------------------------------------------------------