1. สมัครทาง internet ได้ที่ www.grad.psu.ac.th/admission/

2. สมัครเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ 1 ธันวาคม - 15 มิถุนายน ของทุกปี

3. สมัครเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณ 15 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน ของทุกปี

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Tel :  0-7428-7428 หรือ 089-8704588 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.