- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ MIM13 (วิชาสัมมนาการจัดการอุตสากรรม)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM 13 ที่เรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Seminar) โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานขั้นตอนและกระบวนการผลิต ที่ บริษัท ทรานส์-ไทย มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด http://www.ttm-jda.com  เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 12 คน

 

 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ MIM13 (วิชาสัมมนาการจัดการอุตสากรรม)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM 13 ที่เรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Seminar) โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการผลิต ที่ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  https://www.tropical.co.th/contact.php เลขที่ 1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 12 คน

 

 

 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ  ประจำปี 2561 นักศึกษา MIM12 

เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษา MIM12 ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่: สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย http://www.doitung.org โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  19 คน 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
loader