- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นักศึกษา MIM12 และ MIM13 (วิชาสัมมนาการจัดการอุตสากรรม)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM12 และ MIM 13 ที่เรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Seminar) โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการผลิต ที่ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด http://www.panelplus.co.th ที่เลขที่ 417/14 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  20 คน

 

 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นักศึกษา MIM12 และ MIM13  (วิชาสัมมนาการจัดการอุตสากรรม)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM12 และ MIM13 ที่เรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Seminar) โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการผลิต ที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) https://news.cpfworldwide.com/th ที่เลขที่ 125 หมู่8 ถนน เพชรเกษม ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90250 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  23 คน 

  

- กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษา MIM13 

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา MIM13 ณ สงขลาคีรีรีสอร์ท ต.เขารูปช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นักศึกษา MIM13 (วิชาปรับพื้นฐาน)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM13 ที่เรียนปรับพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 3/2559

โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการผลิต ที่ บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  http://www.manafish.com/ ที่เลขที่ 3/2 หมู่ 7 ถ. เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  12 คน

 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นักศึกษา MIM11 (วิชาสัมมนาการจัดการอุตสากรรม)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM11 ที่เรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Seminar) โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการผลิต ที่ บริษัท สยามเซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด https://www.sritranggroup.com/th/home ที่เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  9 คน

 

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
loader